۹۰ درصد واحدهای شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم با کمبود زمین روبرو هستند


رباط کریم – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: ۹۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم دچار کمبود زمین هستند که‌ در صورت اختصاص زمین به صنعتگران طرح توسعه مشکلات واحدهای تولیدی رفع می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095005/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی