۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احیای واحدهای راکد مازندران تخصیص یافت


ساری – ایرنا – مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای احیای ۳۰ واحد و بنگاه اقتصادی راکد مازندران تخصیص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163469/%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی