۸۰۰ طرح تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در دست اجراست


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت:  ۸۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی متفاوت از مرحله پی‌ریزی تا نصب ماشین آلات در شهرک‌های صنعتی این استان در دست ساخت و اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118700/%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی