۷۸۰ واحد صنعتی راکد در تهران داریم/ هدف‌گذاری احیای ۲۲۰ واحد صنعتی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان صنعت و معدن استان تهران از وجود ۷۸۰ واحد صنعتی راکد در تهران خبر داد و گفت: تا پایان سال ۲۲۰ واحد راکد را احیا می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161793/%DB%B7%DB%B8%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی