۷۶ خودروی خارجی در مزایده دوم سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با این توضیح که این خودروها در انبارهای پنج استان تهران، بوشهر، مازندران، فارس و خوزستان نگهداری می‌شوند، خاطرنشان‌کرد: متقاضیان از سه‌شنبه (۲۶ مهر) فرصت بازدید از خودروها را یافته‌اند و تا اول آبان و از ساعت هشت تا ۱۹ این فرصت ادامه دارد و می‌توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنند.

به گزارش ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «سعید غلامی‌باغی» با بیان اینکه برگزاری مزایده خودروهای خارجی با دستور مقام قضایی و بر اساس اجرای حکم شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام می‌شود، اظهارداشت: در مزایده فوق‌العاده قبلی به شماره ۵۶۵ که با نظارت و هدایت مستقیم نهادهای نظارتی و قضایی برگزار شد ۹۶۴ خودروی سواری خارجی تعیین تکلیف و حدود سه‌هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد.

رمزگشایی مزایده فوق‌العاده ۵۶۶ خودروهای خارجی در سوم آبان‌ماه و با حضور دستگاه‌های نظارتی و قضایی در سالن جلسات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام و برندگان معرفی خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917211/%DB%B7%DB%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی ادامه‌داد: مزایده دوم فوق‌العاده برای خودروهایی که در مزایده قبلی پیشنهاد نداشته یا مغایرت‌های فنی داشتند برگزار خواهد شد که با فروش این ۷۶ دستگاه، همه یک‌هزار و ۴۰ خودروی دارای دستور قضایی، تعیین‌تکلیف می‌شوند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی