۷۰ میلیون مترمکعب پساب برای شهرک‌های صنعتی کشور خریداری شد


زنجان – ایرنا – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هم اکنون در سطح کشور ۷۰ میلیون مترمکعب پساب برای صنایع و شهرک های صنعتی خریداری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038554/%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی