۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک کشور فعالند


تهران- ایرنا- رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور مشغول به کار و فعال هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963224/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی