۵ بانک جدید به سامانه فروش خودروهای وارداتی اضافه شد


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بانک‌های کشاورزی، سپه، صنعت و معدن، رفاه و توسعه تعاون هم به سامانه فروش خودروهای وارداتی اضافه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039956/%DB%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی