۵۸۰۰ طرح صنعتی در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید


بیرجند – ایرنا – مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۵۸۰۰ طرح صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور به بهره‌برداری رسید که این آمار رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110338/%DB%B5%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی