۵۶ متقاضی برای دریافت تسهیلات رونق تولید در بوشهر معرفی شدند


بوشهر – ایرنا – مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در سال جاری ۵۶ متقاضی تسهیلات رونق تولید برای ایجاد، توسعه، بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی این استان به بانک‌های عامل معرفی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112530/%DB%B5%DB%B6-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی