۵۱ دستگاه خودروی چانگان از گمرک ترخیص شد


تهران- ایرنا- مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از ترخیص ۵۱ دستگاه خودروی چانگان cs۳۵ به عنوان نخستین خودروهای وارداتی از گمرک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096501/%DB%B5%DB%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی