۴.۵ میلیون تُن مواد معدنی صادر شد


همدان- ایرنا- معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تُن مواد معدنی در کشور برداشت کردیم و از این میزان ۴.۵ میلیون تُن آن صادر شد که عمده آن سنگ ساختمانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964954/%DB%B4-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی