۴۹۰ مورد تخلف در واحدهای صنفی کردستان کشف شد


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۴۹۰ مورد تخلف در واحدهای صنفی استان از ابتدای سال جاری تاکنون در نتیجه بازرسی های مختلف کشف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117328/%DB%B4%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی