۴۸ طرح پیشران پیشرفت اقتصاد ایران با جدیت در حال اجراست؛ ایستادن بر شانه غول‌ها


تهران- ایرنا- کارگروه «پیشرانان پیشرفت ایران» با هدف طراحی مدل تعاملی جدیدی بین دولت و بخش خصوصی آغاز به کار کرد. ۴۸ طرح پیشران پیشرفت اقتصاد ایران با جدیت در حال اجراست و به نخستین سالگرد آغاز عملیات اجرایی خود نزدیک می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016400/%DB%B4%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی