۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در دولت سیزدهم پرداخت شد


بوشهر – ایرنا – معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین مالی یکی از مولفه‌های اثرگذار در توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است و در این ارتباط از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003692/%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی