۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری زیرساختی در چهار منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو

ماموریت‌های متفاوت مناطق ویژه اقتصادی

وی اعلام کرد: مطالعات بر روی ۸۸ نوع آلیاژ پیشرفته که مورد نیاز صنایع است، هدفگذاری شده که توسعه در ۲۵ نوع آلیاژ اولویت‌ دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886235/%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «حسام مقدمعلی» در وبینارمعرفی پتانسیل های مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو افزود: در راستای تصمیمات و عوامل مجموعه نظام برای توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مواد معدنی، ایمیدرو از گذشته فرآیندی برای اجرا و توسعه مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راستا با سیاست های توسعه و برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری بر روی ۲۵ نوع آلیاژ پیشرفته

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو ادامه‌داد: مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توسعه ای متفاوتی دارند و به‌منظور استقرار صنایع انرژی‌بر، توسعه زنجیره فولاد و صنایع پیشرفته تاسیس شده است.

مقدمعلی با بیان اینکه سیاست ایمیدرو تسهیل روند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است، گفت: این سازمان متمرکز بر تامین زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی است تا مجموعه‌های توانمند اقتصادی بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.

وی گفت: ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه برنامه‌های توسعه ای خود را دنبال می‌کند که شامل «توسعه زیرساخت‌های مناطق اقتصادی» و «اکتشاف، صنایع معدنی، تحقیق و پژوهش» است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی