۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری زیرساختی در چهار منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو

وی اعلام کرد: مطالعات بر روی ۸۸ نوع آلیاژ پیشرفته که مورد نیاز صنایع است، هدفگذاری شده که توسعه در ۲۵ نوع آلیاژ اولویت‌ دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886235/%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

ماموریت‌های متفاوت مناطق ویژه اقتصادی

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو ادامه‌داد: مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توسعه ای متفاوتی دارند و به‌منظور استقرار صنایع انرژی‌بر، توسعه زنجیره فولاد و صنایع پیشرفته تاسیس شده است.

مقدمعلی با بیان اینکه سیاست ایمیدرو تسهیل روند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است، گفت: این سازمان متمرکز بر تامین زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی است تا مجموعه‌های توانمند اقتصادی بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.

سرمایه‌گذاری بر روی ۲۵ نوع آلیاژ پیشرفته

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «حسام مقدمعلی» در وبینارمعرفی پتانسیل های مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو افزود: در راستای تصمیمات و عوامل مجموعه نظام برای توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مواد معدنی، ایمیدرو از گذشته فرآیندی برای اجرا و توسعه مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راستا با سیاست های توسعه و برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است.

وی گفت: ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه برنامه‌های توسعه ای خود را دنبال می‌کند که شامل «توسعه زیرساخت‌های مناطق اقتصادی» و «اکتشاف، صنایع معدنی، تحقیق و پژوهش» است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی