۳۵۰ قاضی با دانش روز بخش معدن آشنا شدند


تهران- ایرنا- رییس خانه معدن ایران گفت: ۳۵۰ قاضی از سراسر کشور که در استان‌های خود با معضلات و مشکلات معدنی مواجه‌ بودند، از دانش روز بخش معدن برخوردار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048485/%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی