۳۳طرح زیربنایی در شرکت فولاد خوزستان به بهره‌برداری رسید


اهواز – ایرنا – ۳۳ پروژه زیربنایی شرکت فولاد خوزستان در نخستین روز از دهه فجرانقلاب اسلامی با حضور استاندار خوزستان به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016914/%DB%B3%DB%B3%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی