۲۸ پروژه راه و برق‌رسانی توسط ایمیدرو در دست اجرا است


تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف توسعه زیرساخت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی ۲۸ پروژه راه‌سازی و برق‌رسانی در ۱۵ استان را در دست اجرا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147450/%DB%B2%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی