۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در سال جاری توسط وزارت صمت بوده است

وی افزود: ایجاد ۱۶۱ هزار شغل جدید رشد بالای ۶.۵ درصدی تولید صنعتی در آخر شهریور را تایید کرد.

۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در سال جاری توسط وزارت صمت بوده است


منبع: https://www.irna.ir/news/84926877/%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایرنا، امید قالیباف در توییتی نوشت: ۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در ۷ ماه امسال در حوزه وزارت صمت ثبت شده است که بیشترین میران در بین همه دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی