۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در سال جاری توسط وزارت صمت بوده است

۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در سال جاری توسط وزارت صمت بوده است


منبع: https://www.irna.ir/news/84926877/%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: ایجاد ۱۶۱ هزار شغل جدید رشد بالای ۶.۵ درصدی تولید صنعتی در آخر شهریور را تایید کرد.

به گزارش ایرنا، امید قالیباف در توییتی نوشت: ۲۵ درصد اشتغال ایجاد شده در ۷ ماه امسال در حوزه وزارت صمت ثبت شده است که بیشترین میران در بین همه دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی