۲۵۰۸ بازرسی از بازار عید و رمضان بوشهر انجام شد


بوشهر – ایرنا – معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در مدت یک و نیم ماهه طرح نظارتی عیدانه و رمضان ۲ هزار و ۵۰۸ بازرسی از واحدهای صنفی این استان انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091823/%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی