۲۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده تا پایان تیر جایگزین می‌شود


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به آغاز مرحله نخست طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده ۱۴۰۲، گفت: ۲هزار و  ۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده تا پایان تیر جایگزین می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135989/%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی