۱۹ میلیون دلار کالا از بازارچه موقت مرزی مریوان وارد کشور شد


سنندج- ایرنا- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مریوان گفت: افزون بر ۱۹ میلیون دلار کالا طی سال گذشته از طریق بازارچه موقت مرزی خانم شیخان مریوان وارد کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092336/%DB%B1%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی