۱۷۰ طرح صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی استان تهران پایش شد


شهرری – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از پایش و عارضه یابی ۱۷۰ طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام و راکد در کمیته پایش این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058027/%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی