۱۶۴۵ هکتار اراضی راکد سازمان صنایع کوچک بازپس‌گیری شد


تهران- ایرنا- یک‌هزار و ۶۴۵ هکتار از اراضی راکد مانده متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازپس‌گیری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163596/%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی