۱۵۶۳ واحد تولیدی راکد در سال ۱۴۰۱ مجدد راه‌اندازی شد


تهران- ایرنا- در سالی که گذشت یک‌هزار و ۵۶۳ واحد راکد و غیرفعال واقع در داخل و خارج شهرک‌های صنعتی مجدد اجیا و راه‌اندازی شد که این آمار حاکی از موفقیت ۷۹ درصدی در تحقق این برنامه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060325/%DB%B1%DB%B5%DB%B6%DB%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی