۱۲ واحد صنفی در مازندران به دلیل نقض دستورالعمل‌های کرونایی پلمب شد

تشدید نظارت‌ها از واحدهای صنفی

۱۲ واحد صنفی در مازندران به دلیل نقض دستورالعمل‌های کرونایی پلمب شد

فانی گفت: در اجرای طرح جدید نظارت کرونایی بر واحدهای صنفی در کنار بازرسی‌های یک هزار و ۲۳ نفر به عنوان بسیج اصناف و سازمان صمت استان، ۱۶۰ بازرس بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل هم در این طرح مشارکت خواهند داشتند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطر نشان کرد: در گام بعدی طرح مدیریت شیوع کرونا در واحدهای صنفی که از روز شنبه هفته آینده مطابق با ماده ۲ قانون مدیریت بحران در استان مازندران آغاز خواهد شد، تمامی کارکنان واحد صنفی در زمان بازدید بازرسان اصناف از محل کسب و کارشان موظف هستند که کارت هوشمند تزریق دستکم سه دُز واکسن کرونا خود را ارایه دهند، در غیر این صورت واحد صنفی متخلف شناخته شده و طبق ضوابط با آن برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آمار دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل در زمان حاضر تعداد بستری‌های کرونایی در بیمارستان‌های استان ۵۵۰ نفر است که از این تعداد ۵۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه و ۱۵ نفر هم زیر دستگاه تنفس بیمارستان ها مراحل درمان خود راسپری می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84836294/%DB%B1%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: استفاده نکردن کارکنان واحدهای صنفی از ماسک، رعایت نشدن فاصله‌گذاری اجتماعی در فروشگاه‌ها، پذیرش مشتری در برخی از فروشگاه‌های مواد غذایی و رستوران فراتر از سقف در نظر گرفته شده از جمله تخلفات کرونایی اصناف مازندران است.

مجید فانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در دوره جدید بازرسی‌های کرونایی هیچ‌گونه تذکر کتبی و جریمه نقدی وجود ندارد و واحدهای صنفی متخلف و نقض کننده دستورالعمل‌های بهداشتی بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شوند.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح تمام کارکنان واحدهای صنفی موظف هستند علاوه بر استفاده از ماسک و رعایت دیگر دستورالعمل‌های بهداشتی، بارکد تزریق واکسن خود را به بازرسان ارایه دهند.

فانی با بیان اینکه ۱۲۰ واحد صنفی در مازندران به دلیل نقض دستورالعمل‌های کرونایی در ۶ ماه گذشته پلمب شدند، ادامه داد: دوره مُهر و موم واحدهای صنفی متخلف ۱۵ تا ۲۰ روز است و در این مدت صاحبان فروشگاه باید نسبت به رفع ایرادات بهداشتی اقدام کنند در غیراین صورت مدت زمان تعطیل بودن واحد صنفی آنان تمدید خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن  تجارت ماندران تصریح کرد: به دلیل شیوع ویروس اومیکرون در کشور، بازرسی‌ها از واحدهای صنفی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی می‌تواند دوباره خسارت زیان‌باری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کند.

وی با اشاره به افزایش تماس‌های مردمی با تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ارتباط با نقض دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی گفت: در یک ماه گذشته ۷۲۴ پیام مردمی در این ارتباط در بخش بازرسی سازمان صمت ثبت شد.

وی خاطر نشان کرد: یک‌هزار و ۲۳ نفر در مازندران در قالب بسیج اصناف و همچنین کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی مازندران باهدف رصد رعایت دستورالعمل‌های کرونایی و بهداشتی را برعهده دارند.

وی گفت: براساس پایشی که بازرسان از ۱۵ هزار و ۵۶۳ واحدهای صنفی مازندران در ۶ ماه اخیر انجام دادند، حدود ۸۰ درصد این واحدها نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجه هستند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی