۱۲ خوشه صنعتی در قالب کنسرسیوم صادراتی استان اردبیل امکان‌سنجی شد


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: امکان‌سنجی و مطالعه ۱۲ خوشه صنعتی در قالب کنسرسیوم صادراتی با هدف توسعه صادرات در استان هدفگذاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122845/%DB%B1%DB%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی