۱۲۸۲ واحد تولیدی راکد هرمزگان به مدار تولید بازگشت


بندرعباس – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۲۸۲ واحد راکد در استان احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058681/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی