۱۱۹۱ واحد راکد صنعتی از ابتدای امسال فعال شد/ کاهش ۱۴ درصدی واحدهای غیر فعال


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی یک‌هزار و ۱۹۱ واحد راکد تولید صنعتی از ابتدای سال تاکنون در شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020854/%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی