۱۱۲ هزار تن شمش آلومینیوم تا پایان اردیبهشت تولید شد


تهران- ایرنا- جدیدترین آمار شرکت های بزرگ آلومینیوم اعلام شد که بر مبنای آن در ۲ ماه نخست ۱۴۰۲، بیش از ۱۱۲ هزار تن شمش  در کشور تولید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142730/%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی