۱۰ واحد تولیدی راکد در شهرستان نمین از رکود خارج شد


اردبیل-ایرنا-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: امسال ۱۰ واحد تولیدی راکد و نیمه‌فعال شهرستان نمین به چرخه تولید و اشتغال بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008912/%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی