۱۰۰ نهاد ارزیابی انطباق امروز در سراسر کشور افتتاح شد


تهران – ایرنا – ۱۰۰ آزمایشگاه تایید صلاحیت شده دارای گواهی استاندارد ۱۷۰۲۵ روز شنبه ۲۰ خرداد ماه توسط معاونان سازمان ملی استاندارد ایران و مدیران کل استاندارد استان‌ها در سراسر کشور به صورت همزمان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136382/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی