یک تولیدکننده: افزایش قیمت‌ها برای تداوم تولید است


تهران- ایرنا- یک تولیدکننده لوازم‌خانگی گفت: به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109535/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی