یکهزار و ۶۲۰ واحد صنعتی کشور نیاز به نوسازی دارد


بندرعباس – ایرنا – معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: براساس برآوردهای اولیه یکهزار و ۶۲۰ واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است که از این تعداد، ۱۳۴ واحد در مرحله ارزیابی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093026/%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی