یک‌هزار و ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری جدید در مازندران شناسایی شد


ساری – ایرنا – مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت : ۱۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در استان شناسایی و به فعالان اقتصادی معرفی شد


منبع: https://www.irna.ir/news/85158067/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی