یارانه سود تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محسن سراج زاده» با اشاره ‏به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، افزود: بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می‏‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده بالا، از انواع مشوق‏‌های لازم استفاده کند.

سراج زاده تصریح‌کرد: در خصوص تسهیلات دریافتی از منابع داخلی بانک برای سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات در پایان اقساط (یک سال) و درباره تسهیلات دریافتی از منابع داخلی بانک برای سرمایه ثابت، یارانه سود تسهیلات هر ۶ ماه یکبار به حساب متقاضی در بانکی که تسهیلات اخذ کرده است، تخصیص و اعمال می‌شود.

وی اضافه‌کرد: پرداخت یارانه سود تسهیلات به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که اقساط خود را در سررسید پرداخت کرده و آمار تولید و تحقق اهداف پروژه‌ها و زیرپروژه‌های خود را ارائه دهند. به این ترتیب یارانه سود پس از تایید مجری طرح توسط بانک عامل به حساب متقاضی در موعد مقرر منظور می‌شود.

وی ادامه‌داد: بر این اساس، فرآوری مواد اولیه خامی که صادرات آن‌ها مشمول پرداخت عوارض یا مالیات ‏است از جمله فرآوری پوست خام گاوی، گوسفندی و بزی، وت بلوی گاوی، گوسفندی و بزی، سالامبور گوسفندی و بزی، کرک خام، قراضه فلزات، قراضه و ضایعات باتری خودرو، سولفور مولیبدن، آخال از مصنوعات پلیمری PET و آخال کاغذی، در اولویت این حمایت قرار می‌گیرد.

وی در پایان افزود: واحدهای صنعتی مشمول این طرح می‌توانند نسبت به ارسال درخواست کتبی به صندوق و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935415/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

این مسوول خاطرنشان‌کرد: همه مواد اولیه خامی که فرآوری شده و در زنجیره ارزش منجر به ایجاد ارزش افزوده بالاتر شوند، مشمول این حمایت هستند.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به شرایط متقاضیان طرح، تاکید کرد: معرفی‌شدگان باید واجد شرایط بانک تشخیص داده شوند، همچنین تسهیلات پرداختی نیز با احتساب ۹ درصد یارانه سود، برای کل دوره قرارداد بانک با متقاضی محاسبه و لحاظ می‌شود.

سراج زاده گفت: متقاضیان مشمول شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش‌های خصوصی و تعاونی (با اولویت اشخاص حقوقی) هستند که دارای اولویت در موافقت‌نامه بوده و از طرف مجری طرح (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به بانک جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت از محل منابع داخلی بانک معرفی می‌شوند.

وی بیان‌داشت: مطابق این قانون، با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن، یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت (در قالب وجوه اداره شده) در چارچوب طرح «کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی» به متقاضیان مشمول پرداخت کند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی