گفتمان‌سازی برای تقویت پیشران‌های اقتصادی در کشور نیاز است


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: امروز جایگاه افرادی که در تولید ثروت در کشور نقش‌آفرینی می‌کنند به خوبی تبیین نشده است و در این زمینه نیازمند گفتمان‌سازی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174282/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی