گسترش ارتباط کشورهای آسیایی در حوزه استاندارد با محوریت ایران


تهران- ایرنا- گسترش ارتباط با کشورهای آسیایی در حوزه استاندارد با محوریت جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست روسای سازمان های استاندارد در کوالالامپور مالزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057472/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی