گزارش اِعمال آیین‌نامه مجلس برای انتخابات اتاق بازرگانی نهایی می‌شود


کرمان – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست این کمیسیون با وزیر صمت گفت: به‌زودی گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی خانه ملت برای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهایی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151771/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی