گروکشی شرکت بزرگ لوازم‌خانگی برای کسب مجوز افزایش قیمت


تهران- ایرنا- یک شرکت بزرگ لوازم‌خانگی که سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارد، با تحویل عمدی دیرهنگام محصولات خود به مشتریان به‌دنبال ایجاد نارضایتی عمومی به‌منظور اعمال فشار بر وزارت صمت و افزایش قیمت‌هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109984/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی