گروه‌های تخصصی موانع زدایی صنایع در خوزستان تشکیل شد


اهواز- ایرنا- رییس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خوزستان گفت: گروه‌های تخصصی جهادی با هدف عارضه‌یابی و موانع زدایی صنایع و واحدهای تولیدی در استان تشکیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154414/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی