گرانفروشی خودروسازان خصوصی/ مونتاژکاران چقدر باید به جیب مردم بازگردانند؟


تهران- ایرنا- با تصویب قیمت خودروهای سواری مونتاژی از سوی شورای رقابت و مشخص شدن گران‌فروشی این خودروسازان که بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای خودروهای مورد بررسی بوده است، باید دید آیا مبالغ اضافه دریافت شده از مشتریان به جیب آنان بازمی‌گردد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85104998/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی