گام های عملی برای استقلال مس آذربایجان دستاورد سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی


تبریز- ایرنا- با واریز دومین قسط درآمد مالیاتی مس سونگون به حساب آذربایجان شرقی گام های عملی مهمی برای تحقق وعده دولت برای استقلال مس آذربایجان، انتقال حساب های این شرکت و واریز درآمدهای مالیاتی به استان برداشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071971/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی