گام نخست برنامه تحولی صنعت خودرو محقق شد


تهران- ایرنا- رشد تولید در کنار حذف تولید خودروهای ناقص و به صفر رساندن خودروهای انباشته در پارکینگ، در عمل حکایت از آن دارد که گام نخست برنامه تحولی خودرو که تثبیت جریان تولید بوده، تاکنون محقق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968382/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی