گام جدی خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی


تهران- ایرنا- به‌دنبال تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عرضه و تولید اتومبیل‌های برقی و هیبریدی، این روزها شاهد برداشته شدن نخستین گام‌ها در این زمینه توسط برخی خودروسازان هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174951/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی