گام بلند خودروسازی برای خودکفایی در ساخت قالب‌های بزرگ پلاستیک خودرو


تهران- ایرنا- تفاهم ‌نامه ایجاد همکاری مشترک با یکی از سازندگان معتبر خارجی در حوزه قالب‌های بزرگ قطعات پلاستیکی خودرو به امضا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132469/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی