کنترل تورم در صنعت عملکرد خوبی دارد

وی افزود: همچنین تورم فصلی تولید خودروها در تابستان ۲ درصد و تورم نقطه‌ای ۲۷.۲ درصد به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: براساس گزارش مرکز آمار تورم فصلی تولید لوازم خانگی در تابستان ۲.۶ درصد و تورم نقطه‌ای ۲۹.۹ درصد بوده است.

قالیباف ادامه‌داد: مقایسه این ارقام با تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده به میزان۴۸.۶ درصد در مهرماه حاکی است که کنترل تورم در صنعت عملکرد خوبی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84941007/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی