کم فروشی در فرآورده های پیش بسته‌بندی ۱۰ درصد کاهش یافت


تهران- ایرنا- رییس‌ کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از کاهش ۱۰ درصدی کم فروشی در کنترل کمیت فرآورده های پیش بسته‌بندی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055050/%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی