کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: تخلف شرکت کروز احراز شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احراز شدن تخلف شرکت قطعه‌سازی کروز بابت حضور غیرقانونی در هیات مدیره ایران‌خودرو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178775/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی